< návrat zpět

Ing. Petr Konvalina, Ph.D.

 

Od roku 2006 na Jihočeské univerzitě Zemědělské fakultě v Českých Budějovicích jako asistent a od roku 2007 jako odborný asistent se zaměřením na ekologické zemědělství.

Vědecko-výzkumná činnost:
Problematika šlechtění a volby odrůd pšenice pro ekologické a low-input systémy hospodaření. Možnosti využití genetických zdrojů jarních pšenic (dvouzrnka, jednozrnka, špalda) v ekologickém zemědělství. Množení osiv v ekologickém zemědělství. Kvalita a zpracování bioproduktů. Problematika suchovzdornosti.

Pedagogická činnost:

 • Pěstování rostlin v ekologickém zemědělství (Čj, Aj); Pěstování rostlin v setrvalém zemědělství (Čj); Kvalita a zpracování bioproduktů (Čj, Aj); Praxe odborná a Praxe provozní (obor TUSHK)
 • Vedení 1 diplomové a 6 bakalářských prací (dříve 1 DP a 2 BP obhájené)
 • Vyzvané přednášky na letní škole "organic food production chain" 2010 Warsaw University of Live Sciences
 • Výukový pobyt v rámci programu ERASMUS v roce 2008, 2009, 2010 IASI (Rumunsko) - série přednášek na téma udržitelných systémů hospodaření, základy pěstování rostlin v ekologickém zemědělství.
 • Výukový pobyt v rámci programu ERASMUS v roce 2009 Timisoara (Rumunsko) - série přednášek na téma ekologického zemědělství a agroekologie

 

Účast na grantech a výzkumných úkolech:

Zahraniční projekty:

Domácí projekty

NAZV 91C123 "Specifikace procesu množení osiva jarních forem obilnin v ekologickém systému hospodaření" (2009-2013)

NAZV QH 82272 "Využití jarních forem vybraných druhů pšenice v ekologickém zemědělství" (2008-2012)

NAZV QG 50034 "Nové technologické postupy v ekologickém zemědělství na orné půdě k získání kvality pro potravinářské a krmné zpracování" (2005-2009)

IG 06/08 "Charakterizace genových zdrojů pšenice dvouzrnky (Triticum dicoccum SCHUEBL) z hlediska suchovzdornosti a skladby zásobních bílkovin" (2008)

ZA 10/2008-7112 "Pěstování obilnin  a pseudoobilnin v ekologickém zemědělství" (2008)

FRVŠ 3284/2006 tématický okruh F3, specifikace D "Multimediální studijní materiály pro výuku a školení okruhu multifunkční zemědělství" (2006)

IG 04/06 "Výběr genotypů starých a krajových odrůd pšenice seté - jarní (Triticum aestivum L.) s vysokým obsahem proteinu v zrnu" (2006)


Další zajímavé aktivity

Člen EUCARPIA (European Association for Research on Plant Breeding), section Organic and low-input agriculture.

Člen ECOLOGICA International association Italy - New learning technologies for new skills in organic farming, sustainable development, multifunctionality, environmental protection.

Člen ECO PB - European Consortium for Organic Plant Breeding

Člen ARCHE NOAH - Gesellschaft für die erhaltung der kulturpflanzenvielfalt und ihre entwicklung

 

Publikace

2009

Užitné vzory:

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice. Zařízení pro solární tavení včelího vosku. Původci: Petr Konvalina, Jan Šrámek, Jan Moudrý jr., Česká republika. CZ 19456 U1
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice. Zařízení pro aplikaci ochranných sítí na osivo. Původci: Jan Moudrý jr., Zdeněk Homolka, Petr Konvalina, Jan Šrámek, Česká republika. CZ 19457 U1
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice. Zařízení pro počítání rostlin na ploše. Původci: Jan Šrámek, Petr Konvalina, Jan Moudrý jr., Ivana Zdrhová, Česká republika. CZ 19506 U1
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice. Mouka pro výrobu těstovin a těstoviny obsahující tuto mouku. Původci: Petr Konvalina, Ivana Zdrhová, Česká republika. CZ 19905 U1
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice. Zařízení pro regulaci plevelů na malých plochách. Původci: Petr Konvalina, Jan Šrámek, Česká republika. CZ 20146 U1
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice. Zařízení pro vyměřování ploch a vzdáleností v terénu. Původci: Petr Konvalina, Jan Moudrý jr., Česká republika. CZ 20147 U1
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice. Posuvné měřící zařízení pro měření ploch. Původci: Jan Moudrý jr., Homolka Zdeněk, Petr Konvalina, Česká republika. CZ 19506 U1

 

Články recenzované:

 • Konvalina, P., Capouchová, I., Stehno, Z., Moudrý J. jr., Fuka, D. (2009): Pekařská jakost a možnosti využití zrna krajových odrůd pšenice dvouzrnky. Úroda (vědecká příloha časopisu), pp. 547-550, ISSN: 0139-6013
 • Konvalina, P., Šrámek, J., Stehno, Z., Moudrý, J. jr. (2009): Efficiency of Alternative Wheat Growing in Organic Farming. Lucrâri Ştiinţifice, Seria I., Vol. 11 (1): 111-116
 • Konvalina, P., Stehno, Z., Moudrý, J. (2009): The Critical Point of Conventionally Bred Soft Wheat Varieties in Organic Farming Systems. Agronomy Research 7 (2): 801-810, ISSN 1406-894X
 • Konvalina, P., Stehno, Z., Capouchová, I., Moudrý, J., Šrámek, J., Moudrý, J. jr. (2009): Differences in the Morphological Characteristics of the Land Races of the Soft and Emmer Wheat in Relation to the Modern Varieties. Lucrări Ştiinţifice, Seria Agronomie, 52: v tisku
 • Šrámek, J., Zdrhová, I., Konvalina, P., Moudrý, J. jr., Moudrý, J. (2009): Selection of Optimum Varieties of Genus Wheat (Triticum L.) in Organic Farming with Respect to Weed Competitivenes. Lucrări Ştiinţifice, Seria Agronomie, 52: v tisku
 • Capouchová, I., Stehno, Z., Konvalina, P., Škeříková, A., Moudrý, J., Dotlačil, L. (2009): Selection of Minor Wheat Species Landraces and other Genetic Resources for Organic Farming, with Emphasis on Baking Quality Parameters. Lucrări Ştiinţifice, Seria Agronomie, 52: v tisku
 • Škeříková, A., Capouchová, I., Stehno, Z., Konvalina, P., Moudrý, J., Dotlačil, L. (2009): Technologická jakost minoritních druhů pšenice z ekologického způsobu pěstování a možnosti jejich využití. Úroda (vědecká příloha časopisu), 599-602, ISSN: 0139-6013
 • Stehno Z. , Bradová J. , Dotlačil L. , Konvalina P. 2009: Landraces and Obsolete Cultivars of Minor Wheat Species in the Czech Collection of Wheat Genetic Resources. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding - Special Volume (In print)
 • Konvalina, P., Moudrý, J. jr., Capouchová, I., Moudrý, J. (2009): Baking Quality of Winter Wheat Varieties in Organic Farming. Agronomy research 7 (Special issue II.): 612-617, ISSN 1406-894X
 • Šrámek, J., Konvalina, P., Zdrhová, I., Moudrý, J. jr., Moudrý, J. (2009): Economic Efficiency of the Winter Wheat (Triticum aestivum L.) and Winter Spelt (Triticum spelta L.) Growing in Organic Farming. Lucrâri Ştiinţifice, Seria I., Vol. 11 (1): 125-130
 • Moudrý, J. jr., Šrámek, J., Konvalina, P., Moudrý, J., Kopta, D. (2009): Efficiency of the Production on Arable Land in Organic and Conventional Farming. Lucrâri Ştiinţifice, Seria I., Vol. 11 (1): 117-124
 • Moudrý, J. jr., Konvalina, P., Moudrý, J., Friebel, L., Friebelová, J. (2009): Perenial Grasslands and Agroenvironmental Programme Effects. Agronomy research 7 (Special issue I.): 419-424, ISSN 1406-894X
 • Moudrý, J., Kobes, M., Konvalina, P., Fuka, D. (2009): Vhodnost termínu sklizně energetických trav z hlediska výnosových parametrů. Úroda (vědecká příloha časopisu), pp. 405-408, ISSN: 0139-6013
 • Moudrý, J. jr., Hartl, W., Cudlínová, E., Moudrý, J., Konvalina, P., Šrámek, J. (2009): Major problems of organic farming - experience transmission. Lucrări Ştiinţifice, Seria Agronomie, 52: v tisku

 

Příspěvky na konferencích a seminářích:

 • Stehno Z., Dotlačil L., Capouchová I., Konvalina P. 2009: Genetic resources of minor wheat species; their evaluation and possible use. Přednáška na 19. konferenci EUCARPIA - Genetic resources section, Ljubljana Slovenia May 26 - 29 2009. Book of abstracts p. 61, ISBN 978-961-6505-40-6
 • Konvalina, P., Stehno, Z., Moudrý, J. jr., Moudrý, J. (2009): Disease resistance of emmer and soft wheat landraces. In.: Atanasov, A. (Ed.): Sborník z konference „Research people and achal tasks on multidisciplinary science", 10-12th June, 2009, Lozenec, Bulgaria, 277-282, ISSN 1313-7735
 • Moudrý, J. jr., Friebel, L., Konvalina, P., Friebelová, J. (2009): Organic Farming on Grasslands. In.: Atanasov, A. (Ed.): Sborník z konference „Research people and achal tasks on multidisciplinary science", 10-12th June, 2009, Lozenec, Bulgaria, 57-62, ISSN 1313-7735

 

Abstrakty:

 • Konvalina, P., Stehno, Z., Moudrý, J., Šrámek, J., Moudrý, J. jr. (2009): Differences in the Morphological Characteristics of the Land Races of the Soft and Emmer Wheat in Relation to the Modern Varieties. In.: Jitareanu, G. et al. (Eds.): Ecological Agriculture - priorities and perspectives (book of abstracts), 22-24th October 2009, Ion Ionescu de la Brad Iasi Univerisuy of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, Iasi, Romania, pp.79-80
 • Šrámek, J., Zdrhová, I., Konvalina, P., Moudrý, J. jr. (2009): Economic Efficiency of the Winter Wheat (Triticum aestivum L.) and Winter Spelt (Triticum spelta L.) Growing in Organic Farming. In.: Jitareanu, G. et al. (Eds.): Ecological Agriculture - priorities and perspectives (book of abstracts), 22-24th October 2009, Ion Ionescu de la Brad Iasi Univerisuy of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, Iasi, Romania, pp. 82-83
 • Šrámek, J., Zdrhová, I., Konvalina, P., Kobes, M., Moudrý, J. jr. (2009): Influence of Weed Intensity to Selected Quality Parametres. In.: Jitareanu, G. et al. (Eds.): Ecological Agriculture - priorities and perspectives (book of abstracts), 22-24th October 2009, Ion Ionescu de la Brad Iasi Univerisuy of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, Iasi, Romania, pp. 82
 • Capouchová, I., Stehno, Z., Konvalina, P., Škeříková, A. (2009): Selection of Minor Wheat Species Landraces and other Genetic Resources for Organic Farming, with Emphasis on Baking Quality Parameters. In.: Jitareanu, G. et al. (Eds.): Ecological Agriculture - priorities and perspectives (book of abstracts), 22-24th October 2009, Ion Ionescu de la Brad Iasi Univerisuy of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, Iasi, Romania, pp. 104

 

 

2008

Uplatněné metodiky

KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. (2008): Pěstování pšenice seté v ekologickém zemědělství. JU ZF v Č. Budějovicích, 28 s., ISBN: 978-80-7394-131-4

STEHNO, Z., KONVALINA, P., DOTLAČIL, L. (2008): Metodika pěstování pšenice dvouzrnky. VURV, v.v.i., Praha, 20 s.

MOUDRÝ, J., MOUDRÝ, j. jr., KONVALINA, P., KOPTA, D., ŠRÁMEK, J. (2008): Ekonomická efektivnost rostlinné bioprodukce. JU ZF v Č. Budějovicích, 44 s.

Články recenzované

KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. jr., MOUDRÝ, J. (2008): Quality parametres of emmer wheat landraces. J. Cent. Eur. Agric., 9: 539-545

KONVALINA, P., KREJČÍŘOVÁ, L., STEHNO, Z.,  MOUDRÝ, J. (2008): Protein composition of emmer wheat landraces. Biotechnology 2008, Part 2 Plant biotechnology, Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, s. 141-144, ISBN80-85645-58-0

MOUDRÝ, J., KONVALINA, P., BOHÁČ, J., KOLÁŘOVÁ, P. (2008): Multifunctionality of organic farming in Czech Republic. Biotechnology 2008, Part 2 Plant biotechnology, Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, s.185-187, ISBN80-85645-58-0

KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. jr., STEHNO, Z., MOUDRÝ, J. (2008): Amino acid composition of emmer.  Lucrari Stiintifice, 51: 241-249

KONVALINA, P., CAPOUCHOVÁ, I., MOUDRÝ, J. jr., ZDRHOVÁ, I., ŠRÁMEK, J., MOUDRÝ, J., ŠTĚRBA, Z. (2008): Selection of bread wheat varieties for organic farming, baking quality being emphasized. Lucrari Stiintifice, 51: 250-257

ŠRÁMEK, J., KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. jr., ZDRHOVÁ, I., MOUDRÝ, J. (2008): Selection criteria of wheat with respect to weed competiveness. Lucrari Stiintifice, 51: 301-309

KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. jr., MOUDRÝ, J. (2008): Baking quality and protein composition of emmer wheat landraces. Research for rural development, 341-345

MOUDRÝ, J., KONVALINA, P., ŠRÁMEK, J., BOHÁČ, J. (2008): Využití trvalých travních porostů a jejich vliv na produkční funkci ekologického zemědělství. Udržitelná energie a krajina, 1, 44-47

ŠRÁMEK, J., KONVALINA, P., MOUDRÝ, J., BOHÁČ, J. (2008): Energetické využití slámy. Udržitelná energie a krajina, 1, 65-69

MOUDRÝ, J. jr., BOHÁČ, J., KONVALINA, P., MOUDRÝ, J., KOLAROVA, P. (2008): Distribution and use of grasslands and biodiversity of invertebrates. Lucrari Stiintifice, 51: 233-240

MOUDRÝ, J. jr, KONVALINA, P., MOUDRÝ, J., KOPTA, D., ŠRÁMEK, J. (2008): Efficiency of agricultural production within the conventional and organic farming. Lucrari Stiintifice, 51: 226-232

MOUDRÝ, J. FRIEBEL, L., KONVALINA, P. (2008): Hospodaření na trvalých travních porostech a využívání agroenvironmentálních programů v ČR. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, 11 (2), ISSN 1212-3285

Odborné monografie

 

KONVALINA, P., MOUDRÝ, J., KALINOVÁ, J., CAPOUCHOVÁ, I., STEHNO, Z. (2008): Pěstování obilnin a pseudoobilnin v ekologickém zemědělství. JU ZF v Č. Budějovicích, 65 s., ISBN: 978-80-7394-116-1

 

KONVALINA, P., STEHNO, Z., CAPOUCHOVÁ, I., MOUDRÝ, J. (2008): Metodika výběru a hodnocení genotypů jarních forem dosud málo využívaných druhů pšenice, vhodných pro udržitelné systémy hospodaření. JU ZF v Č. Budějovicích, 84 s.

 

 

Poster

 

KÁŠ, M., STEHNO, Z., KONVALINA, P. (2008): Utilisation of selected spring forms of wheat in organic farming. Bioakademie 2008

Abstrakty

KONVALINA, P. MOUDRÝ, J., (2008): Quality parametres of emmer wheat landraces. Journal of Central European Agriculture, 9 (1): 220

 

MOUDRÝ, J. jr., BOHÁČ, J., KONVALINA, P. (2008): The environmental and production function of organic farming in the Czech republic. Journal of Central European Agriculture, 9 (1): 223

 

KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. jr., STEHNO, Z., MOUDRÝ, J. (2008): Amino acid composition of emmer.  Durable agriculture in the context of environmental changes, Book of abstracts, Ion Ionescu de la Brad Iasi University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, Iasi, Romania, 2008, p. 61

 

KONVALINA, P., CAPOUCHOVÁ, I., MOUDRÝ, J. jr., ZDRHOVÁ, I., ŠRÁMEK, J., MOUDRÝ, J., ŠTĚRBA, Z. (2008): Selection of bread wheat varieties for organic farming, baking quality being emphasized. Durable agriculture in the context of environmental changes, Book of abstracts, Ion Ionescu de la Brad Iasi University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, Iasi, Romania, 2008, p. 62

 

ŠRÁMEK, J., KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. jr., ZDRHOVÁ, I., MOUDRÝ, J. (2008): Selection criteria of wheat with respect to weed competiveness. Durable agriculture in the context of environmental changes, Book of abstracts, Ion Ionescu de la Brad Iasi University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, Iasi, Romania, 2008, pp. 98-99

 

MOUDRÝ, J. jr, KONVALINA, P., MOUDRÝ, J., KOPTA, D., ŠRÁMEK, J. (2008): Efficiency of agricultural production within the conventional and organic farming. Durable agriculture in the context of environmental changes, Book of abstracts, Ion Ionescu de la Brad Iasi University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, Iasi, Romania, 2008, p. 60

 

MOUDRÝ, J. jr., BOHÁČ, J., KONVALINA, P., MOUDRÝ, J., KOLAROVA, P. (2008): Structure and use of grasslands in the Czech Republic. Durable agriculture in the context of environmental changes, Book of abstracts, Ion Ionescu de la Brad Iasi University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, Iasi, Romania, 2008, p. 61

 

 

2007

 

Články recenzované

 

KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. jr. (2007): Evaluation of suitability of emmer wheat varieties  (Triticum diccocum SCHUEBL) for organic farming. Lucrati stiintifice, 50: 248-256, ISSN 1454-7414

 

KONVALINA, P., STEHNO, Z., MOUDRÝ, J. jr. (2007): Ideotype and variety testing of wheat for organic and low input agriculture. Lucrati stiintifice, 50: 241-247, ISSN 1454-7414

 

KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. jr. (2007): Choice of species and varieties of wheat for organic farming. Research for rural development 2007, 13: 22-29, ISSN 1691-4031

 

Vysokoškolská učebnice, skripta a odborné monografie

 

MOUDRÝ, J., KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. jr., KALINOVÁ, J. (2007):  Ekologické zemědělství (vysokoškolská učebnice). JU ZF v Č. Budějovicích, 219 s., ISBN 978-80-7394-046-1

 

KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. jr., KALINOVÁ, J., MOUDRÝ, J. (2007): Pěstování rostlin v ekologickém zemědělství (skriptum). JU ZF v Č. Budějovicích, 118 s., ISBN: 978-80-7394-031-7

 

KONVALINA, P., ZECHNER, E., MOUDRÝ, J., (2007): Šlechtění a hodnocení vhodnosti odrůd pšenice seté (Triticum aestivum L.) pro ekologické a low input systémy hospodaření. JU ZF v Č. Budějovicích, 131 s., ISBN: 978-80-7394-039-3

 

KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. jr., KALINOVÁ, J., MOUDRÝ, J. (2007): Zahradnictví (pěstování polní zeleniny v ekologickém zemědělství). JU ZF v Č. Budějovicích, 58 s., ISBN: 978-80-7394-032-4

 

KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. jr., KALINOVÁ, J., MOUDRÝ, J. (2007): Právní normy a dotace v ekologickém zemědělství. JU ZF v Č. Budějovicích, 39 s., ISBN 978-80-7394-014-0

 

MOUDRÝ, J., MOUDRÝ, J. jr., KONVALINA, P., KALINOVÁ, J. (2007): Marketing bioprodukce. JU ZF v Č. Budějovicích, 39 s., ISBN: 978-80-7394-034-8

 

KALINOVÁ, J., MOUDRÝ, J., KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. jr. (2007):  Ochrana rostlin v ekologickém zemědělství. JU ZF v Č. Budějovicích,  43 s., ISBN: 978-80-7394-030-0

 

KALINOVÁ, J., MOUDRÝ, J., KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. jr. (2007):  Posklizňová úprava, skladování a zpracování rostlinných bioproduktů. JU ZF v Č. Budějovicích, 26 s., ISBN: 978-80-7394-033-1

 

KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. jr., MOUDRÝ, J., KALINOVÁ, J. (2007): EU a národní kulturní dědictví. JU ZF v Č. Budějovicích, 2007, 40 s., ISBN 978-80-7394-028-7

 

KALINOVÁ, J., MOUDRÝ, J., KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. jr. (2007):  Půdní úrodnost, výživa a hnojení rostlin v ekologickém zemědělství. JU ZF v Č. Budějovicích, 2007, 42 s., ISBN 978-80-7394-029-4

 

KALINOVÁ, J., MOUDRÝ, J., KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. jr. (2007):  Chov zvířat v ekologickém zemědělství. JU ZF v Č. Budějovicích, 52 s., ISBN: 978-80-7394-042-3

 

MOUDRÝ, J. jr., KONVALINA, P., MOUDRÝ, J., KALINOVÁ, J. (2007): Základní principy ekologického zemědělství. JU ZF v Č. Budějovicích, 2007, 40 s., ISBN 978-80-7394-041-6

 

MOUDRÝ, J. jr., MOUDRÝ, J., KONVALINA, P., KALINOVÁ, J. (2007): Konverze na ekologické hospodaření a projektování ekologických farem. JU ZF v Č. Budějovicích, 2007, 57 s., ISBN 978-80-7394-045-4

 

MOUDRÝ, J., MOUDRÝ, J. jr., KONVALINA, P., KALINOVÁ, J. (2007): Kontrola a certifikace bioprodukce. JU ZF v Č. Budějovicích, 2007, 51 s., ISBN 978-80-7394-027-0

 

HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J., KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. jr., STRAŠIL, Z. (2007): Zhodnocení ekonomických aspektů pěstování a využití energetických rostlin. VÚ Sylva Taroucy v Průhonicích, JU ZF v Č. Budějovicích, České Budějovice, 94 pp, ISBN: 978-80-7040-948-0, 978-80-85116-00-7

 

Příspěvky na konferencích

 

KONVALINA, P., MOUDRÝ, J., MAZUROVÁ, M. (2007): E-learningový program pro výuku ekologického zemědělství „ECOLOGICA". SCO 2007 „konference o elektronické podpoře výuky", 30.-31.5. 2007, Masarykova univerzita, Brno, s. 195-200, ISBN: 978-80-210-4296-4

 

KONVALINA, P., DOTLAČIL, L., MOUDRÝ, J. (2007): Staré a krajové odrůdy jarních pšenic s vysokým obsahem proteinu v zrnu. In: Sborník konference „Ekologické zemědělství 2007", 6,2. - 7,2. 2007, ČZU, Praha, s. 209-211, ISBN: 978-80-213-1611-9

 

KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. (2007): Hodnocení souboru odrůd pšenice dvouzrnky (Titicum diccocum SCHUEBL). In: Sýkorová Z., Slábová M. (eds.) (2007): Proceeding of the International Ph.D. Students` Conference. University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Agriculture, České Budějovice, Czech Republic, April 17th 2007.

 

KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. (2007): Methodology of the evaluation of the morphological, biological, economic and quality features of the varieties of genus Triticum L. in various climatic and land conditions. SUSVAR Workshop "Varietal characteristics of cereals in different growing systems with special emphasis on below ground traits", Velence, Hungary, 29.5.-1.6. 2007., s. 38-44, ISBN: 978-87-550-3648-2

 

KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. (2007): Volba odrůdy, struktura pěstování a výnosu hlavních obilnin v ekologickém zemědělství. In: Sborník konference „Ekologické zemědělství 2007", 6,2. - 7,2. 2007, ČZU, Praha, s. 67-69, ISBN: 978-80-213-1611-9

 

MOUDRÝ, J., KONVALINA, P. (2007): Ecologica „E-learningový program pro výuku ekologického zemědělství. In: Sborník konference „Ekologické zemědělství 2007", 6,2. - 7,2. 2007, ČZU, Praha, pp. 206-208, ISBN: 978-80-213-1611-9

 

ŠTĚRBA, Z., KONVALINA, P., MOUDRÝ, J., ŠEBESTOVÁ, M. (2007): Odrůdy pšenice seté vhodné pro ekologické zemědělství. In: Sborník konference „Ekologické zemědělství 2007", 6,2. - 7,2. 2007, ČZU, Praha, s. 61-63, ISBN: 978-80-213-1611-9

 

Abstrakty

 

KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. jr. (2007): Quality parametres of Emmer wheat landraces. The 2nd International Conference on Agricultural and Rural Development "AGRI-ENVIRONMENT AND ANIMAL WELFARE". 28.11.-1.12. 2007, Nitra, Slovakia, s. 55, ISBN 978-80-8069-961-1

 

KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. jr. (2007): Evaluation of suitability of emmer wheat varieties (Triticum dicoccum SCHUEBL) for organic farming. Scientific Conference "Romanian agriculture in the EU - opportunities and perspectives", 18th - 19th of October, 2007, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Iaşi, Rumunsko s. 54

 

KONVALINA, P., STEHNO, Z., MOUDRÝ, J. jr. (2007): Ideotype and variety testing of wheat for organic and low input agriculture. Scientific Conference "Romanian agriculture in the EU - opportunities and perspectives", 18th - 19th of October, 2007, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Iaşi, Rumunsko, s. 54

 

KONVALINA, P., ŠTĚRBA, Z., MOUDRÝ, J. jr. (2007): Methodology of testing of the suitability of varieties for the condition of organic farming. EUCARPIA Symposium „Plant breeding for organic and sustainable, low-input agriculture: dealing with genotype-environment interactions. Wageningen, 7.-9. 11. 2007, s. 32

 

MOUDRÝ, J., KONVALINA, P. (2007): The environmental and production of organic farming in the Czech Republic. The 2nd International Conference on Agricultural and Rural Development "AGRI-ENVIRONMENT AND ANIMAL WELFARE". 28.11.-1.12. 2007, Nitra, Slovakia, s. 67, ISBN 978-80-8069-961-1

 

MOUDRÝ, J., KONVALINA, P., KOLÁŘOVÁ, P. (2007): Bioproduction in Czech Republic. Romanian Agriculture In EU - Opportunities and perspectives, Book of abstracts, Ion Ionescu de la Brad Iasi University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, Iasi, Romania, 2007, p. 50

 

MOUDRÝ, J., KONVALINA, P. (2007): Differences between organic and conventional farming systems in Czech Republic. Romanian Agriculture In EU - Opportunities and perspectives, Book of abstracts, Ion Ionescu de la Brad Iasi University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, Iasi, Romania, 2007, p. 52

 

STEHNO, Z., KONVALINA, P., DOTLAČIL, L., MOUDRÝ, J. (2007): Utilisation of spelt and emmer wheat genetic resources as cultivars in organic farming. EUCARPIA Symposium „Plant breeding for organic and sustainable, low-input agriculture: dealing with genotype-environment interactions. Wageningen, 7.-9. 11. 2007, s. 63

 

ŠTĚRBA, Z., KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. (2007): Wheat genotypes suitable for organic farming. EUCARPIA Symposium „Plant breeding for organic and sustainable, low-input agriculture: dealing with genotype-environment interactions. Wageningen, 7.-9. 11. 2007, s. 41

 

Odborné články a poradenské listy

 

KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. jr., ŠRÁMEK, J., MOUDRÝ, J. (2007): Pšenice v ekologickém zemědělství I. Zemědělec 48, s. 27

 

KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. jr., MOUDRÝ, J. (2007): Pšenice v ekologickém zemědělství II. Zemědělec 49, s. 18

 

KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. jr., MOUDRÝ, J. (2007): Pšenice v ekologickém zemědělství III. Zemědělec 50, s. 16

 

KONVALINA, P., MOUDRÝ, J., ŠRÁMEK, J. (2007): Poradenské listy pro ekologické zemědělce - opomíjené druhy pšenic. JU ZF v Č. Budějovicích, 8 s.

 

MOUDRÝ, J., KONVALINA, P., ŠRÁMEK, J. (2007): Poradenské listy pro ekologické zemědělce - pšenice seté (Triticum aestivum L.). JU ZF v Č. Budějovicích, 8 s.

 

MOUDRÝ, J., ŠRÁMEK, J., KONVALINA, P., ZDRHOVÁ, I. (2007): Rádce ekologického zemědělce - Pšenice setá (Triticum aestivum L.). JU ZF v Č. Budějovicích, 2 s.

 

MOUDRÝ, J., ŠRÁMEK, J., KONVALINA, P., ZDRHOVÁ, I. (2007): Rádce ekologického zemědělce - Pšenice špalda  (Triticum spelta L.). JU ZF v Č. Budějovicích, 2 s.

 

MOUDRÝ, J., ŠRÁMEK, J., KONVALINA, P., ZDRHOVÁ, I. (2007): Rádce ekologického zemědělce - Ječmen jarní  (Hordeum vulgare L.). JU ZF v Č. Budějovicích, 2 s.

 

 

2006

 

Články recenzované

 

KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. (2006): Agrobiodiversity in the Czech republic and in the region of Banat in Romania (the region populated by the czech minority). Lucrări Ştiinţifice - vol. 49, seria Agronomie, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, pp. 188-195

 

Příspěvky na konferencích a abstrakty

 

KONVALINA, P., ŠTĚRBA, Z., MOUDRÝ, J. (2006): New point of view on organic farming wheat varieties. In: Mezinárodní konference „Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin", VÚP, 23.-24. listopadu 2006, Brno, pp. 437-442, ISBN: 80-86908-03-8

 

MOUDRÝ, J., KONVALINA, P., KALINOVÁ, J., BAZGIER, M. (2006): Restrukturalizace rostlinné produkce na nepotravinářské využití. In: Nepotravinářské využití rostlinné produkce. 14.11. 2006, JU ZF v Č. Budějovicích, pp. 8-22, ISBN: 80-7040-896-0

 

KALINOVÁ, J., KONVALINA, P., MOUDRÝ, J., BAZGIER, M. (2006): Databáze využití zemědělské nepotravinářské produkce. In: Nepotravinářské využití rostlinné produkce. 14.11. 2006, JU ZF v Č. Budějovicích, pp. 63-67, ISBN: 80-7040-896-0

 

KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. (2006): Agrobiodiversity in the Czech republic and in the region of Banat in Romania (the region populated by the czech minority). In: Proceedings of XXXXIXth Scientific Conference „Agriculture between Tradition and Intensivisation", Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, 19.-20. října 2006, Iaşi, xxx p.

 

Odborné monografie a odborné články

 

HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J., KONVALINA, P., MOUDRÝ, J., STRAŠIL, Z. (2006): Zhodnocení ekonomických aspektů pěstování a využití energetických rostlin. VÚ Sylva Taroucy v Průhonicích, JU ZF v Č. Budějovicích, České Budějovice, 94 pp, ISBN: 978-80-7040-948-0, 978-80-85116-00-7

 

SOUČKOVÁ, H., MOUDRÝ, J., KALINOVÁ, J., KONVALINA, P., CELJAK, I., MOUDRÝ, J. jr., BLAHO, M. (2006): Nepotravinářské využití fytomasy. JU ZF v Č. Budějovicích - VÚZE v Praze, České Budějovice, 95 pp, ISBN: 80-7040-857-X

 

KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. (2006): Nepotravinářské využití fytomasy I. Zemědělec, ročník XIV, č. 32, s. 17-19

 

KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. (2006): Nepotravinářské využití fytomasy II. Zemědělec, ročník XIV, č. 34, s. 35-37

 

KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. (2006): Nepotravinářské využití fytomasy III. Zemědělec, ročník XIV, č. 37,  s. 30-31

 

KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. (2006): Nepotravinářské využití fytomasy IV. Zemědělec, ročník XIV, č. 38, s. 31-33

 

KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. (2006): Rostlinná biomasa pro energetiku. Zemědělec, ročník XIV., č. 43, s. 18-19

 

KONVALINA, P., MOUDRÝ, J. (2006): Nové tržní příležitosti pro farmáře. Zemědělec, ročník XIV., č. 45, s. 30-31

 

KONVALINA, P., BAZGIER, M., MOUDRÝ, J. (2006): Sláma pro energetiku i průmysl. Zemědělec, ročník XIV, č. 51, s. 12-14

 

KONVALINA, P., BAZGIER, M., MOUDRÝ, J. (2006): Od lepidel po džíny aneb nepotravinářské využití zemědělské produkce. Agro magazín, ročník 7, č. 12, s. 10-13

 

KONVALINA, P. (2006): Škrob - od lepidel po cédéčka. Ekolist, BEZK, Praha, ročník XI, č. 5, s. 23

 

KONVALINA, P. (2006): Barvy z přírody. Ekolist, BEZK, Praha, ročník XI, č. 6, s. 18-19

 

KONVALINA, P. (2006): Na džíny, na pytle, na koberce. Ekolist, BEZK, ročník XI, č. 7, s. 18-19

 

KONVALINA, P. (2006): Sláma nejen na ozdobu. Ekolist, BEZK, ročník XI, č. 8-9, s. 18

 

KONVALINA, P. (2006): Odbouratelná mastnota. Ekolist, BEZK, ročník XI, č. 10, s. 18

 

 

2005

 

Odborné monografie a poradenské listy

 

KALINOVÁ, J., KONVALINA, P., PECH, J., HOLCOVÁ, V., MOUDRÝ, J. (2005): Databáze využití zemědělské nepotravinářské produkce. In: Využití fytomasy pro energetické účely. JU ZF v Č. Budějovicích - VÚZE v Praze, České Budějovice, s. 121-123

 

KONVALINA, P. (2005): Barviva - nepotravinářské využití v průmyslové výrobě. VÚZE v Praze - JU ZF v Č. Budějovicích , Praha, 8 s.

 

HOLCOVÁ, V., KONVALINA, P. (2005): Olej - nepotravinářské využití v průmyslové výrobě. VÚZE v Praze - JU ZF v Č. Budějovicích , Praha, 8 s.

 

KONVALINA, P., HOLCOVÁ, V. (2005): Vlákno - využití v průmyslové výrobě. VÚZE v Praze - JU ZF v Č. Budějovicích , Praha, 8 s.

 

KONVALINA, P. (2005): Sláma - průmyslové využití. VÚZE v Praze - JU ZF v Č. Budějovicích, Praha, 8 s.

 

KONVALINA, P., HOLCOVÁ, V. (2005): Škrob - nepotravinářské využití. VÚZE v Praze - JU ZF v Č. Budějovicích , Praha, 8 s.

Jazyk

Vyhledávání

Počet přístupů

TOPlist