< návrat zpět

doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

 

Od roku 2001 na Jihočeské univerzitě Zemědělské fakultě v Českých Budějovicích jako technik, od r. 2004 jako vědecký pracovník.

 

Vědecko-výzkumná činnost

Hlavní zaměření: produkční a konkurenční schopnosti a kvalita alternativních plodin, především pseudoobilnin

 

Výuka


Účast na grantech a výzkumných úkolech


Zahraniční projekty

PROJEKT No. 37-14/2004 "Diversity of buckwheat (Fagopyrum sp.) genetic resources and its use in sustainable agriculture and healthy food production in the Czech Republic and China (2005-2007)" - spoluřešitel

6.RP CHANNEL - "Opening channels of communication and research in the EU and newly accession (EU Candidate) countries about Ecological farming" (2004-2006) - řešitel dílčího úkolu

Domácí projekty

GAČR 521/03/D076 "Studium alelopatického potenciálu pohanky seté (Fagopyrum esculentum Moench) se zaměřením na fenolické látky" (2003-2006) - řešitel

NAZV QF 4142 ev.č. 29170/03-3020 "Vyšší využití nepotravinářské zemědělské produkce v průmyslu" (2004-2005) - spoluřešitel

GAČR 521/05/2427  "Pohanka a proso" - monografie (2005) - spoluřešitel

NAZV QG 50034 "Nové technologické postupy v ekologickém zemědělství na orné půdě k získání kvality vhodné pro potravinářské a krmné zpracování" (2005-2008) - spoluřešitel

MSM 6007665806 "Trvale udržitelné způsoby zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech zaměřené na vytváření souladu mezi jejich produkčním a mimoprodukčním uplatněním" - řešitel dílčího úkolu (2005 -2008)

 

Publikace


Kalinova, J.; Dadakova, E. (2009) Rutin and total quercetin content in amaranth (Amaranthus spp.). Plant Foods Hum Nutr 64:68-74.

Kalinová, J. (2008) Varietal differences in allelopathic potential of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench). Cereal Research Communication 36: 397-408.

Kalinová, J. (2007) Nutritionally important components of proso millet (Panicum miliacem L.). Food 1: 95-100.

Kalinová J.; Dadáková, E. (2006) Varietal and year changes of rutin content in common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench). Cereal Res Comm 34: 1315-1321.

Kalinová, J.; Tříska, J.; Vrchotová, N. (2006) Distribution of vitamin E, squalene, epicatechin and rutin in common buckwheat plants (Fagopyrum esculentum Moench). J Agric Food Chem 54: 5330-5335.

Kalinová J.; Moudrý J. (2006) Content and quality of protein in proso millet (Panicum miliaceum L.) varieties. Plant Foods Hum Nutr 61: 45-49

Bárta, J. Kalinová, J. Moudrý, J., Čurn, V. (2005): Effects of selected environmental factors on protein content and composition in buckwheat flour, Cereal Research Comunications 32 (4): 541-548.

Srnka, Š., Kalinová, J., Moudrý, J.(2005): Pěstování energetických dřevin na čistírenských kalech. Poľnohospodárstvo 51: 463-469

Kolář, L., Moudrý, J., Kalinová, J.(2005): Uplatnění sekvenční analýzy půd při studiu kontaminace pohanky a prosa setého rizikovými prvky. Poľnohospodárstvo 51: 479-488.

Dadáková, E., Kalinová, J. (2005): The determination of rutin content in buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench). Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice, Series for Crop Sciences 21, 2-3: 191-194

Kalinová, J. Moudrý, J. (2005): Porovnání mrazuvzdornosti vybraných odrůd prosa setého (Panicum miliaceum L.). Agricultura 3 (2): 10-12

Kalinová, J., Moudrý, J. (2005): Der sorten Vergleich bei der Hirse aus der Sicht der Ertrage (Wasser und Pflanzenbau Herausforderungen für zukünftige Produktionssysteme in Wien), Der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften, Stuttgart, 172-173

Moudrý, J., Kalinová, J. (2005): Channel - analýza rozvoje ekologického zemědělství v nových a kandidátských zemích EU. Ekotrend 2005, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 28

Moudrý, J., Kalinová, J., Petr, J., Michalová, A. (2005): Pohanka a proso. ÚZPI, Praha, 208s.

 

 

 

 

Jazyk

Vyhledávání

Počet přístupů

TOPlist