< návrat zpět

Ing. Stanislav Bečvář

 

Od roku 2009 studentem oboru Speciální produkce rostlinná v doktorském studijním programu Fytotechnika na Jihočeské univerzitě, Zemědělské fakultě v Českých Budějovicích.

 

Téma disertační práce

Tvorba a ovlivnění výnosu agrotechnickými zásahy u jarních a ozimých pšenic v ekologickém zemědělství.

Jazyk

Vyhledávání

Počet přístupů

TOPlist