< návrat zpět

Nová témata DP a BP

 

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2009-2010

 

Ing. Petr Konvalina, Ph.D. (všechna témata bakalářských a diplomových prací jsou pro akademický rok 2009-2010 zadána)

 • Analýza dostupnosti ekologicky certifikovaných osiv v ČR (práce s databázemi osiv, legislativou)

 • Databáze ekologického osiva XSEED (práce s databází a legislativou)

 • Limity ekologického hospodaření na orné půdě v ČR - zkušenosti ekologických farmářů (rozhovory s farmáři, práce s legislativou a literaturou)

 • Využití genetických zdrojů jarních pšenic v ekologickém zemědělství (práce s databází EVIGEZ a literaturou)

 • Rozvoj permakulturního systému hospodaření v ČR a okolí (práce s literaturou, rozhovory s farmáři)

 • Tvorba výnosu genetických zdrojů pšenice v ekologickém zemědělství  (volba druhu dle dohody) - jednozrnka, dvouzrnka, špalda a další (práce s literaturou, posklizňové rozbory rostlin)

 • Rozdíly v tvorbě výnosu jarních ozimých pšenic v podmínkách ekologického zeměděství - pšenice setá, pšenice špalda (práce s literaturou, polní experimenty a jejich hodnocení)

Témata bakalářských a diplomových prací jsou vázána na řešení projektů NAZV QH82272, NAZV QI 91C123, EUS AT-CZ M00134 SUFA, což umožňuje uhradit náklady spojené se zpracováním závěrečné práce.

 

Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

DP

 • Porovnání parametrů  technologické kvality pohanky seté a tatarské (Fagopyrum tataricum L.) - Hmotnosti tisíce nažek, objemová hmotnost, velikostní třídění, výtěžnost, odrůdové a ročníkové odlišnosti.

 • Studium klíčivosti a vzcházivosti pseudocereálií - Vliv teploty a sucha na počáteční růst vybraných pseudocereálií.

 • Vliv posklizňového ošetření na obsah flavonoidů v pseudocereáliích - Vliv sušení, způsobu skladování a úpravy semen na celkový obsah flavonoidů u vybrané pseudocereálie.

BP (všechna témata bakalářských prací jsou pro akademický rok 2009-2010 zadána)

 • Pěstitelské požadavky konopí setého - Zapojení do osevního postupu, vhodné předplodiny, účinek na následné plodiny, bezorebné pěstování, hnojení (organicky, chemicky, vliv na výnosy a kvalitu surovin). Literární rešerše.

 • Nutriční a technoligická kvalita semen konopí setého - Základní složení, obsah aminokyselin, vlákniny, vitamínů, specifických látek. HTS, velikostní třídění a výtěžnost, možnost využití v lidské výživě. Literární rešerše.

 • Možnosti produkce a využití prosných klíčků. Popis možných způsobů produkce prosných klíčků a návrhy možného uplatnění ve výrobě potravin. Literární rešerše.

 

Ing. Jan Moudrý, Ph.D.

 • Aplikace modelu FARM

 • Optimalizace osevích postupů pomocí modelu ROTAT

Jazyk

Vyhledávání

Počet přístupů

TOPlist