< návrat zpět

Řešené práce

prof. Ing. Jan Moudrý, CSc.

BP

DP

Doktorské práce

 

doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

BP

Vliv technologie pěstování na výnos semene konopí setého.

 

Ing. Petr Konvalina, Ph.D.

BP

Skladba, hodnocení a možnosti využití genetických zdrojů pšenice dvouzrnky (Triticum diccocum SCHUEBL). (Martin Jůza, studijní obor: Agroekologie, 2009-2010)

Využití metody analýzy obrazu pro hodnocení pokryvnosti obilnin v podmínkách ekologického zemědělství. (Lukáš Kepl, studijní obor Agroekologie, 2009-2010)

 

Ing. Jan Moudrý, Ph.D.

BP

Struktura, zpracování a odbyt bioprodukce v Jižních Čechách.

Možnosti energetického využití trav.

Agrotechnika energeticky využitelných trav.

Ekonomická efektivnost pěstování energetických trav.

Porovnání struktury konvenčně a ekologicky hospodařící farmy.

DP

Ekonomická efektivnost integrovaného zemědělství a jeho vliv na biodiverzitu.

Využívání agroenvironmentálních programů v zemědělském hospodaření v Jižních Čechách.

Jazyk

Vyhledávání

Počet přístupů

TOPlist