< návrat zpět

PRSZ - KS

 

Název předmětu: Pěstování rostlin v setrvalém zemědělství (PRSZ)

Forma studia: kombinovaná

Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s principy pěstování rostlin podle zásad trvale udržitelného a ekologického zemědělství, vysvětlit specifické odlišnosti konvenčního a ekologického systému pěstování rostlin. Přechod na ekologické zemědělství a zásady provozu ekologického podniku. Metody udržování a zvyšování půdní úrodnosti. Zásady střídání rostlin v osevních postupech, výživy rostlin a ochrany rostlin v ekologickém zemědělství. Zastoupení hlavních druhů, které jsou významné z hlediska ekologického zemědělství. Volba odrůd u hlavních plodin pro ekologické zemědělství. Zásady pěstební technologie obilnin, luskovin, olejnin, okopanin a ostatních plodin na orné půdě. v setrvalých resp. ekologických systémech hospodaření.

Počet kreditů: 6

Možný semestr: ZS

Vyučující:Ing. Petr Konvalina, Ph.D., prof. Ing. Jan Moudrý, CSc.

Doporučená literatura a studijní materiály:

Jazyk

Vyhledávání

Počet přístupů

TOPlist