< návrat zpět

Domácí projekty

 

Aktuálně řešené domácí projekty:

Název: QH 81060 Stanovení příčin a možností rizik spojených s výskytem fuzariových mykotoxinů a jejich vázané formy v obilovinách
Poskytovatel: NAZV
Doba řešení: 2008-2012
Kontaktní osoba: prof. Ing. Jan Moudrý, CSc.

Název: Nepotravinářské využití fytomasy v energetice
Poskytovatel: MŠMT
Doba řešení: 2006-
Kontaktní osoba: prof. Ing. Jan Moudrý, CSc.

Název: MSM6007665806 Trvale udržitelné způsoby zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech zaměřené na vytváření souladu mezi jejich produkčním a mimoprodukčním uplatněním
Poskytovatel: MŠMT
Doba řešení: 2005-2011
Kontaktní osoba: prof. Ing. Jan Moudrý, CSc.

Název: QI 91C123 Specifikace procesu množení osiva jarních forem obilnin v ekologickém systému hospodaření
Poskytovatel: NAZV
Doba řešení: 2009-2013
Kontaktní osoba: Ing. Petr Konvalina, Ph.D.

Název: QH 82272 Využití jarních forem vybraných druhů pšenice v ekologickém zemědělství
Poskytovatel: NAZV
Doba řešení: 2008-2012
Kontaktní osoba: Ing. Petr Konvalina, Ph.D.
Web: http://www.vurv.cz/ekoobilniny

 

Jazyk

Vyhledávání

Počet přístupů

TOPlist