< návrat zpět

PREZE

 

Název předmětu: Pěstování rostlin v ekologickém zemědělství (PREZE)

Forma studia: prezenční

Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s principy pěstování rostlin podle zásad ekologického zemědělství, vysvětlit specifické odlišnosti konvenčního a ekologického systému pěstování rostlin. Přechod na ekologické zemědělství a zásady provozu ekologického podniku. Metody udržování a zvyšování půdní úrodnosti. Zásady střídání rostlin v osevních postupech, výživy rostlin a ochrany rostlin v ekologickém zemědělství. Zastoupení hlavních druhů, které jsou významné z hlediska ekologického zemědělství. Volba odrůd u hlavních plodin pro ekologické zemědělství. Zásady pěstební technologie obilnin, luskovin, olejnin, okopanin a ostatních plodin na orné půdě v ekologických systémech hospodaření.

Osnova předmětu: 

Možný semestr: LS

Vyučující: Ing. Petr Konvalina, Ph.D.

 

Doporučená studijní literatura: Konvalina a kol. (2007): Pěstování rostlin v ekologickém zemědělství. JU ZF v Č. Budějovicích

Jazyk

Vyhledávání

Počet přístupů

TOPlist